Strona główna

Podyplomowe Studia Zarządzania Biznesem w Europie Wschodniej są formą kształcenia, przeznaczoną dla absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich i licencjackich (w zakresie dowolnej dyscypliny). Studia stwarzają możliwość pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności z zarządzania przedsiębiorstwem na rynkach Wschodnich, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych z tego zakresu.